کمترین: 
1621
بیشترین: 
1628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1625
زمان: 
2/4 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1627},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1625},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1628},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1626},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1628},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1623},{"date":"1398/02/04 19:00","price":1621},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1625}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398