کمترین: 
2089
بیشترین: 
2096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2094
زمان: 
2/4 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":2096},{"date":"1398/02/04 13:30","price":2093},{"date":"1398/02/04 14:00","price":2095},{"date":"1398/02/04 16:00","price":2093},{"date":"1398/02/04 18:00","price":2090},{"date":"1398/02/04 19:00","price":2089},{"date":"1398/02/04 20:00","price":2094}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398