کمترین: 
5139
بیشترین: 
5150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5147
زمان: 
2/4 20:00
قیمت لاری گرجستان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 5147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":5150},{"date":"1398/02/04 13:30","price":5143},{"date":"1398/02/04 15:00","price":5146},{"date":"1398/02/04 16:00","price":5147},{"date":"1398/02/04 18:00","price":5145},{"date":"1398/02/04 19:00","price":5139},{"date":"1398/02/04 20:00","price":5147}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398