کمترین: 
3717
بیشترین: 
3723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3723
زمان: 
2/4 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3723 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":3722},{"date":"1398/02/04 13:30","price":3717},{"date":"1398/02/04 15:00","price":3719},{"date":"1398/02/04 16:00","price":3720},{"date":"1398/02/04 18:00","price":3721},{"date":"1398/02/04 19:00","price":3717},{"date":"1398/02/04 20:00","price":3723}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398