کمترین: 
217
بیشترین: 
218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
218
زمان: 
2/4 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":218},{"date":"1398/02/04 13:30","price":217},{"date":"1398/02/04 15:00","price":218},{"date":"1398/02/04 17:00","price":217},{"date":"1398/02/04 18:00","price":218},{"date":"1398/02/04 19:00","price":217},{"date":"1398/02/04 20:00","price":218}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398