کمترین: 
1483
بیشترین: 
1491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1487
زمان: 
2/4 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1489},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1487},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1491},{"date":"1398/02/04 16:00","price":1490},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1485},{"date":"1398/02/04 19:00","price":1483},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1487}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398