کمترین: 
4850000
بیشترین: 
4920000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4920000
زمان: 
2/4 20:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 4920000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":4850000},{"date":"1398/02/04 13:25","price":4860000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":4870000},{"date":"1398/02/04 15:00","price":4880000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":4900000},{"date":"1398/02/04 17:00","price":4890000},{"date":"1398/02/04 18:00","price":4900000},{"date":"1398/02/04 20:00","price":4920000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398