کمترین: 
13683
بیشترین: 
13724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13724
زمان: 
2/4 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 13724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":13683},{"date":"1398/02/04 13:30","price":13688},{"date":"1398/02/04 14:00","price":13689},{"date":"1398/02/04 15:00","price":13691},{"date":"1398/02/04 16:00","price":13693},{"date":"1398/02/04 17:00","price":13695},{"date":"1398/02/04 18:00","price":13689},{"date":"1398/02/04 19:00","price":13692},{"date":"1398/02/04 20:00","price":13724}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398