کمترین: 
428700
بیشترین: 
433500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
433500
زمان: 
2/4 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 433500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":429200},{"date":"1398/02/04 13:30","price":429600},{"date":"1398/02/04 14:00","price":428700},{"date":"1398/02/04 15:00","price":431700},{"date":"1398/02/04 16:00","price":429200},{"date":"1398/02/04 17:00","price":431000},{"date":"1398/02/04 18:00","price":431900},{"date":"1398/02/04 20:00","price":433500}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398