کمترین: 
9207
بیشترین: 
9247
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9228
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 9228 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":9247},{"date":"1398/02/04 13:30","price":9237},{"date":"1398/02/04 14:00","price":9242},{"date":"1398/02/04 15:00","price":9235},{"date":"1398/02/04 16:00","price":9233},{"date":"1398/02/04 17:00","price":9244},{"date":"1398/02/04 18:00","price":9219},{"date":"1398/02/04 19:00","price":9207},{"date":"1398/02/04 20:00","price":9228}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398