کمترین: 
9789
بیشترین: 
9824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9818
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 9818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":9821},{"date":"1398/02/04 13:30","price":9819},{"date":"1398/02/04 14:00","price":9824},{"date":"1398/02/04 15:00","price":9818},{"date":"1398/02/04 16:00","price":9808},{"date":"1398/02/04 17:00","price":9822},{"date":"1398/02/04 18:00","price":9809},{"date":"1398/02/04 19:00","price":9789},{"date":"1398/02/04 20:00","price":9818}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398