کمترین: 
10313
بیشترین: 
10374
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10339
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 10339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":10374},{"date":"1398/02/04 13:30","price":10358},{"date":"1398/02/04 14:00","price":10362},{"date":"1398/02/04 15:00","price":10369},{"date":"1398/02/04 16:00","price":10365},{"date":"1398/02/04 17:00","price":10368},{"date":"1398/02/04 18:00","price":10373},{"date":"1398/02/04 19:00","price":10313},{"date":"1398/02/04 20:00","price":10339}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398