کمترین: 
1848500
بیشترین: 
1854600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1853500
زمان: 
2/4 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1853500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1850400},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1854200},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1854600},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1853100},{"date":"1398/02/04 16:00","price":1850400},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1854000},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1848500},{"date":"1398/02/04 19:00","price":1852600},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1853500}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398