کمترین: 
12467
بیشترین: 
12490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12479
زمان: 
2/4 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 12479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":12478},{"date":"1398/02/04 13:30","price":12467},{"date":"1398/02/04 14:00","price":12490},{"date":"1398/02/04 15:00","price":12482},{"date":"1398/02/04 16:00","price":12483},{"date":"1398/02/04 17:00","price":12482},{"date":"1398/02/04 18:00","price":12486},{"date":"1398/02/04 19:00","price":12478},{"date":"1398/02/04 20:00","price":12479}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398