کمترین: 
2075
بیشترین: 
2077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2077
زمان: 
2/4 20:00
قیمت یوان چین امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":2075},{"date":"1398/02/04 15:00","price":2077},{"date":"1398/02/04 18:00","price":2076},{"date":"1398/02/04 19:00","price":2075},{"date":"1398/02/04 20:00","price":2077}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398