کمترین: 
2372
بیشترین: 
2381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2381
زمان: 
2/4 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2381 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":2377},{"date":"1398/02/04 13:30","price":2376},{"date":"1398/02/04 14:00","price":2380},{"date":"1398/02/04 15:00","price":2378},{"date":"1398/02/04 16:00","price":2374},{"date":"1398/02/04 18:00","price":2375},{"date":"1398/02/04 19:00","price":2372},{"date":"1398/02/04 20:00","price":2381}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398