کمترین: 
3795
بیشترین: 
3801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3801
زمان: 
2/4 20:00
قیمت درهم امارات امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":3800},{"date":"1398/02/04 13:30","price":3795},{"date":"1398/02/04 15:00","price":3798},{"date":"1398/02/04 18:00","price":3799},{"date":"1398/02/04 19:00","price":3795},{"date":"1398/02/04 20:00","price":3801}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398