کمترین: 
1669000
بیشترین: 
1729000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1729000
زمان: 
2/4 14:00
قیمت ربع سکه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1729000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1719000},{"date":"1398/02/04 13:25","price":1669000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1729000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398