کمترین: 
1883000
بیشترین: 
1908000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1908000
زمان: 
2/4 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1908000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1883000},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1886000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1888000},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1887000},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1896000},{"date":"1398/02/04 18:00","price":1892000},{"date":"1398/02/04 19:00","price":1896000},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1908000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398