کمترین: 
2645000
بیشترین: 
2678000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2668000
زمان: 
2/4 16:00
قیمت نیم سکه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2668000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":2645000},{"date":"1398/02/04 13:25","price":2678000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":2658000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":2668000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398