کمترین: 
579300
بیشترین: 
585800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585800
زمان: 
2/4 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 585800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":579900},{"date":"1398/02/04 13:30","price":580500},{"date":"1398/02/04 14:00","price":579300},{"date":"1398/02/04 15:00","price":583300},{"date":"1398/02/04 16:00","price":579900},{"date":"1398/02/04 17:00","price":582400},{"date":"1398/02/04 18:00","price":583600},{"date":"1398/02/04 20:00","price":585800}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398