کمترین: 
4841000
بیشترین: 
4907000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4907000
زمان: 
2/4 20:00
قیمت سکه امامی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 4907000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":4841000},{"date":"1398/02/04 13:25","price":4846000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":4861000},{"date":"1398/02/04 15:00","price":4871000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":4891000},{"date":"1398/02/04 17:00","price":4884000},{"date":"1398/02/04 19:00","price":4886000},{"date":"1398/02/04 20:00","price":4907000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399