کمترین: 
434500
بیشترین: 
439300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
439300
زمان: 
2/4 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 439300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":435000},{"date":"1398/02/04 13:30","price":435400},{"date":"1398/02/04 14:00","price":434500},{"date":"1398/02/04 15:00","price":437500},{"date":"1398/02/04 16:00","price":435000},{"date":"1398/02/04 17:00","price":436800},{"date":"1398/02/04 18:00","price":437700},{"date":"1398/02/04 20:00","price":439300}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399