کمترین: 
4645000
بیشترین: 
4745000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4745000
زمان: 
2/4 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 4745000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":4675000},{"date":"1398/02/04 13:25","price":4645000},{"date":"1398/02/04 15:00","price":4715000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":4745000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399