کمترین: 
3805
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3820
زمان: 
2/4 16:36
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 11:25","price":3805},{"date":"1398/02/04 13:23","price":3815},{"date":"1398/02/04 16:36","price":3820}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399