کمترین: 
13880
بیشترین: 
14020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14020
زمان: 
2/4 16:35
قیمت دلار در بازار تهران امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 14020 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 11:25","price":13900},{"date":"1398/02/04 13:23","price":13880},{"date":"1398/02/04 13:24","price":13930},{"date":"1398/02/04 16:35","price":14020}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399