کمترین: 
13650
بیشترین: 
13730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13730
زمان: 
2/4 16:36
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 13730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 11:12","price":13650},{"date":"1398/02/04 13:24","price":13710},{"date":"1398/02/04 16:36","price":13730}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399