کمترین: 
4930
بیشترین: 
4900000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4930
زمان: 
2/4 19:22
قیمت سکه در بازار تهران امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 4930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 11:03","price":4865000},{"date":"1398/02/04 14:18","price":4860000},{"date":"1398/02/04 16:30","price":4900000},{"date":"1398/02/04 19:22","price":4930},{"date":"1398/02/04 19:22","price":4930},{"date":"1398/02/04 19:22","price":4930},{"date":"1398/02/04 19:22","price":4930}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399