کمترین: 
13785
بیشترین: 
13805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13799
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دلار امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 13799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 11:00","price":13805},{"date":"1398/02/04 12:00","price":13787},{"date":"1398/02/04 13:30","price":13802},{"date":"1398/02/04 14:00","price":13803},{"date":"1398/02/04 15:00","price":13799},{"date":"1398/02/04 16:00","price":13788},{"date":"1398/02/04 17:00","price":13785},{"date":"1398/02/04 18:00","price":13791},{"date":"1398/02/04 20:00","price":13799}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399