کمترین: 
203584
بیشترین: 
203777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
203776.0
زمان: 
2/4 19:10
قیمت شاخص بورس امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 203776.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:10","price":203584.0},{"date":"1398/02/04 13:10","price":203777.0},{"date":"1398/02/04 19:10","price":203776.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400