کمترین: 
869.6
بیشترین: 
869.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869.6
زمان: 
2/4 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 869.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":869.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399