کمترین: 
66
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
2/4 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399