کمترین: 
1016.4
بیشترین: 
1016.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016.4
زمان: 
2/4 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1016.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":1016.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399