کمترین: 
3088.7
بیشترین: 
3088.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3088.7
زمان: 
2/4 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3088.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":3088.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399