کمترین: 
2964.9
بیشترین: 
2964.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2964.9
زمان: 
2/4 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2964.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":2964.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399