کمترین: 
351.5
بیشترین: 
351.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.5
زمان: 
2/4 10:00
قیمت دینار عراق امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 351.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":351.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399