کمترین: 
490.1
بیشترین: 
490.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490.1
زمان: 
2/4 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 490.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":490.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399