کمترین: 
630.9
بیشترین: 
630.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630.9
زمان: 
2/4 10:00
قیمت کرون دانمارک امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 630.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":630.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399