کمترین: 
448.3
بیشترین: 
448.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
448.3
زمان: 
2/4 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 448.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":448.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398