کمترین: 
4114.6
بیشترین: 
4114.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4114.6
زمان: 
2/4 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 4114.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":4114.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399