کمترین: 
3122.7
بیشترین: 
3122.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3122.7
زمان: 
2/4 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3122.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":3122.7}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399