کمترین: 
3755
بیشترین: 
3755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3755
زمان: 
2/4 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":3755}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399