کمترین: 
624.9
بیشترین: 
624.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.9
زمان: 
2/4 10:00
قیمت یوان چین امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 624.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":624.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399