کمترین: 
717.5
بیشترین: 
717.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717.5
زمان: 
2/4 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 717.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 10:00","price":717.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399