کمترین: 
1269.97
بیشترین: 
1273.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1272.84
زمان: 
2/4 16:30
قیمت اونس طلا امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1272.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 01:30","price":1272.24},{"date":"1398/02/04 02:00","price":1272.14},{"date":"1398/02/04 02:30","price":1272.37},{"date":"1398/02/04 04:30","price":1271.71},{"date":"1398/02/04 07:30","price":1270.59},{"date":"1398/02/04 10:30","price":1270.16},{"date":"1398/02/04 11:00","price":1269.97},{"date":"1398/02/04 11:30","price":1270.50},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1273.57},{"date":"1398/02/04 14:00","price":1273.80},{"date":"1398/02/04 14:30","price":1273.52},{"date":"1398/02/04 16:30","price":1272.84}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399