کمترین: 
163.97
بیشترین: 
173.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
163.97
زمان: 
2/4 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 163.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 01:30","price":173.5},{"date":"1398/02/04 02:00","price":173.42},{"date":"1398/02/04 04:30","price":172.67},{"date":"1398/02/04 05:00","price":171.6},{"date":"1398/02/04 07:30","price":169.58},{"date":"1398/02/04 08:00","price":171.01},{"date":"1398/02/04 10:30","price":171.5},{"date":"1398/02/04 11:00","price":171.82},{"date":"1398/02/04 13:30","price":167},{"date":"1398/02/04 14:00","price":166.77},{"date":"1398/02/04 16:30","price":165.4},{"date":"1398/02/04 17:00","price":166.8},{"date":"1398/02/04 19:30","price":165.93},{"date":"1398/02/04 20:00","price":166.52},{"date":"1398/02/04 22:30","price":164.27},{"date":"1398/02/04 23:00","price":163.97}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399