کمترین: 
5452.3
بیشترین: 
5644.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5459.1
زمان: 
2/4 23:00
قیمت بیت کوین امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 5459.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 01:30","price":5624.1},{"date":"1398/02/04 02:00","price":5603.8},{"date":"1398/02/04 04:30","price":5579},{"date":"1398/02/04 05:00","price":5576.2},{"date":"1398/02/04 07:30","price":5581},{"date":"1398/02/04 08:00","price":5583.5},{"date":"1398/02/04 10:30","price":5617.7},{"date":"1398/02/04 11:00","price":5644.3},{"date":"1398/02/04 13:30","price":5507.3},{"date":"1398/02/04 14:00","price":5514.4},{"date":"1398/02/04 16:30","price":5452.3},{"date":"1398/02/04 17:00","price":5464.6},{"date":"1398/02/04 19:30","price":5479.2},{"date":"1398/02/04 20:00","price":5498.2},{"date":"1398/02/04 22:30","price":5478.6},{"date":"1398/02/04 23:00","price":5459.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399