کمترین: 
72.44
بیشترین: 
72.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.44
زمان: 
2/3 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 72.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 18:08","price":72.44}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399