کمترین: 
2092
بیشترین: 
2103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2092
زمان: 
2/3 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2092 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 13:00","price":2103},{"date":"1398/02/03 14:00","price":2102},{"date":"1398/02/03 15:00","price":2103},{"date":"1398/02/03 16:00","price":2102},{"date":"1398/02/03 16:20","price":2101},{"date":"1398/02/03 16:23","price":2103},{"date":"1398/02/03 17:00","price":2100},{"date":"1398/02/03 18:00","price":2096},{"date":"1398/02/03 19:00","price":2092}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399