کمترین: 
2653000
بیشترین: 
2703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2653000
زمان: 
2/3 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2653000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 13:00","price":2703000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":2663000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":2653000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399